Proroctwo dane 12.10.21 odnoszace sie do USA ??

Bóg Jahowa przemówił do Dwóch Proroków Pana o wyroku który nadchodzi do USA, jest to nieprzerwana rozmowa Pana Boga.
Pan żąda od USA aby odpokutowali i odwrócili się od grzechów.
✔️seksualne grzechy, homoseksualizmu, LGBT,
✔️za fałszywych apostół, ewangelistów, kapłanów,
✔️aborcje, morderstwa, niemoralność, prostytucje,
✔️pastorów, za nauczanie fałszywej ewangelii dobrobytu,
✔️pastorów, za rozpustę z kobietami,
✔️zwiazki bez małżeństwa,
✔️za rozkładający się kościół chrześcijański w USA,
✔️za to ze, Pastorzy z USA rozsiewają zło w innych krajach na globalnych chrześcijańskiej TV,
✔️Bóg Najwyższy, OJCIEC Pana Jezusa, rozkazał Prokom Pana aby odwrócili swoja twarz w stronę USA ??, w taki sam sposób jak rozmawiał z Abrahamem aby odwrócił swoja twarz w stronę SODOMY I GOMORY, w taki sam sposób poprosił Proroków Pana,
✔️ Najpotężniejsi Prorocy Pana odwrócili twarz w strone Pomnika w Waszyngtonie, I dotkni USA wyrokiem Pana,
✔️Bóg dał nakaz aby Prorocy Pana nakazali USA aby odwrócił się od grzechów,
✔️Bóg Najwyższy nakazał aby Prorocy Pana podniesli swój proroczy lewy palec i wycelowi w USA, w Waszyngton DC,
✔️kiedy Prorocy Pana mieli wizje ze USA odrzuciło wołanie o pokutę dotkneli je wyrokiem, masywne trzesienie ziemi dotkneło stolicę USA, naród Stanów Zjednoczonych,
✔️TYM RAZEM W WYZJI PROROCY PANA WIDZIELI BIAŁY DOM ZOSTAŁ ZNISZCZONY DOSZCZETNIE PO PRAWEJ STRONIE (DUM, KTÓRY PRZYKRYWA BUDYNEK); POMNIK WASZYNKTONU, SYMBOL NARODOWY USA ZOSTAŁ ZDEMOLIZOWANY PRZEZ TRZESIENIE ZIEMI I NARODOWA BIAŁA KATEDRA ZOSTAŁ ZNISZCZONA PO PRAWEJ STRONIE.
BÓG ŻADA OD USA ABY ODPOKUTOWAŁA, jedno z trzęsienie ziemi, które miało miejsce w USA było prorokowana 4 godziny przed masywnym trzęsienie ziemi.
Prorocy którzy byli obiecani w KSIĘDZE MALACHIASZA, ŻE PRZYJDĄ I ODBUDUJE WSZYSTKO POWRÓCILI, Chodczą po ziemi.