Pan Bóg zstąpił w Chmurze Mojżesz 22.12.2019 podczas spotkania “Word Expo” w Kisumu, Kenii

Kiedy to Najpotężniejszsi Prorocy Pana Boga Jahwe zawołali Pana Boga z Nieba.